TRUNG TÂM Y TẾ HÒA BÌNH    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

   KHOA DƯỢC-TTB-VTYT                                 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

THỜI ĐIỂM SỬ DỤNG

THUỐC ĐIỀU TRỊ ĐÁI THÁO ĐƯỜNG

 

Nhằm mục đích sử dụng thuốc an toàn - hợp lý, đơn vị Thông tin thuốc xin thông tin về thời điểm sử dụng thuốc điều trị Đái tháo đường có trong danh mục thuốc của trung tâm như sau:

Đường dùng

Thuốc

Thời điểm dùng thuốc

 

 

 

Uống

Nhóm Biguanid

Metformin

Trong bữa ăn

Nhóm Sulfonylurea

Gliclazid

Trong bữa ăn

Dạng phóng thích chậm: trong bữa ăn sáng

Glimepirid

Trước hoặc trong bữa ăn

Nhóm ức chế men α - glucosidase

Acarbose

Ngay trước bữa ăn hoặc cùng miếng ăn đầu tiên

Tiêm dưới da

Insulin

Insulin tác dụng nhanh, ngắn

Trước bữa ăn

Insulin tác dụng chậm, kéo dài

Cùng 1 thời điểm mỗi ngày

Insulin trộn, hỗn hợp

15 – 30 phút trước bữa ăn