Trung Tâm Y Tế Huyện Hòa Bình được thành lập từ việc xác nhận Bệnh Viện Đa Khoa Huyện Hòa Bình và Trung Tâm Y Tế từ tháng 09 năm 2017

            Trung Tâm Y Tế Huyện Hòa Bình là Trung tâm Y tế hạng III với quy mô 100 giường kế hoạch, thực kê 140 giường bệnh với số lượng nhân lực là 181 người

Trong đó:

          + Bác sĩ: 18

          + Bác sĩ CK1: 14

          + Bác sĩ CKII: 01

          + Dược sĩ: 06

          + Dược sĩ CKI: 01

          + Điều dưỡng : 39

          + Kỹ thuật viên: 10

          + Vị trí việc làm khác: 92

           Phát triển của Trung Tâm Y Tế Huyện Hòa Bình trong những năm qua là được sự quan tâm của Sở Y tế, Huyện ủy – UBND huyện, tạo điều kiện thuận lợi giúp cho Trung tâm Y tế tập trung nâng cao chất lượng khám chữa bệnh và phát triển

            Trung tâm Y tế có đội ngũ viên chức giàu lòng yêu nghề, có tinh thần trách nhiệm phục vụ người bệnh.