Phòng Điều Dưỡng

Căn cứ quyết định số 570 ngày 14 tháng 7 năm 1990 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc thành lập “Phòng Y tá” ( Điều dưỡng), cùng với sự hình thành và phát triển của Trung tâm y tế Hòa Bình, Ban Giám Đốc Trung tâm đã ký quyết định thành lập Phòng Điều Dưỡng vào ngày 01 tháng 07 năm 2007. Trải qua chặng đường dài phát triển, hiện nay Phòng Điều Dưỡng là phòng nghiệp vụ có chức năng tổ chức và triển khai hoạt động, điều hành và giám sát công tác chăm sóc người bệnh toàn diện trong bệnh viện, với phương châm hoạt động là cung cấp dịch vụ chăm sóc an toàn và mang đến sự hài lòng cho người bệnh.

Phòng Điều Dưỡng tọa lạc tại tầng 1, khu hành chính  của Trung tâm y tế Huyện Hòa Bình.

Điện thoại: 0291.3880368   

Email: ddttrungtamytehb2020@gmail.com

Nhân sự của Phòng

Trưởng phòng: CNĐD Trần Thị Kiều 

Phó trưởng phòng: Ngô Thị Hằng

 

SƠ ĐỒ HỆ THỐNG ĐIỀU DƯỠNG

 

* Chức năng và nhiệm vụ của phòng:

- Chịu trách nhiệm trước Giám Đốc về tổ chức, điều hành và giám sát công tác chăm sóc người bệnh.

- Tổ chức thực hiện công tác chăm sóc người bệnh toàn diện theo quy định của Bộ Y Tế.

- Xây dựng các quy định, tổng hợp các quy trình kỹ thuật chuyên môn chăm sóc người bệnh phù hợp với đặc điểm của từng chuyên khoa.

- Đôn đốc, kiểm tra Điều dưỡng viên, Hộ sinh viên, Kỹ thuật viên, Hộ lý thực hiện đúng các quy định, kỹ thuật chuyên môn.

- Phối hợp với các khoa và Phòng VTYT lập dự trù mua sắm dụng cụ, vật tư tiêu hao cho công tác chăm sóc Điều dưỡng và phục vụ người bệnh. Giám sát chất lượng dụng cụ, vật tư tiêu hao y tế và giám sát việc sử dụng, bảo quản theo quy định;

- Phối hợp với phòng Tổ chức cán bộ trong việc xây dựng kế hoạch tuyển dụng, bố trí và điều động Điều dưỡng viên, Hộ sinh viên, Kỹ thuật viên và Hộ lý;

- Phối hợp với khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn thực hiện kiểm tra công tác vệ sinh, kiểm soát nhiễm khuẩn trong bệnh viện;

- Phối hợp với phòng Chỉ Đạo Tuyến thực hiện đào tạo nâng cao trình độ cho Điều dưỡng viên, Hộ sinh viên, Kỹ thuật viên trong toàn Trung tâm.

- Tham gia tổ chức, chỉ đạo hướng dẫn thực hành cho học viên và tham gia kiểm tra tay nghề cho Điều dưỡng viên, Hộ sinh viên, Kỹ thuật viên trước khi tuyển dụng.

- Tham gia công tác nghiên cứu khoa học và chỉ đạo tuyến.

- Định kỳ sơ kết, tổng kết và báo cáo công tác chăm sóc người bệnh trong bệnh viện.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Giám đốc bệnh viện phân công.

*Ưu điểm:

- Với lực lượng nhân sự có trình độ chuyên môn và kinh nghiệm quản lý, Phòng Điều Dưỡng cùng các Điều dưỡng trưởng khoa luôn nổ lực trong công tác quản lý nhằm mục đích nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho khối Điều dưỡng bệnh viện để mang lại kết quả chăm sóc người bệnh tốt nhất và làm tăng hài lòng người bệnh.

- Trong kế hoạch hoạt động, luôn chú trọng phát triển nhân lực đặc biệt là đội ngũ quản lý Điều dưỡng, kiện toàn các quy trình quy định về chuyên môn nhằm hướng tới các mục tiêu sau:

• Nâng cao công tác đào tạo chuyên môn, cho đội ngũ Điều dưỡng

• Phát triển chức năng chủ động và phối hợp của Điều dưỡng trong công tác chăm sóc.

• Xây dựng đội ngũ Điều dưỡng chuyên môn chuyên nghiệp có kỹ năng giao tiếp tốt.

• Đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học Điều dưỡng.

• Ứng dụng các sáng kiến cải tiến của Điều dưỡng trong lĩnh vực chăm sóc.