TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN HÒA BÌNH

        KHOA DƯỢC – TTB – VTYT

 

CÁC CẶP TƯƠNG TÁC THUỐC CHỐNG CHỈ ĐỊNH

TRONG QUÝ III 2022

Nhằm đảm bảo sử dụng thuốc an toàn cho bệnh nhân cũng như giảm chi phí xuất toán cho trung tâm, Tổ Dược lâm sàng – Thông tin thuốc thông báo đến các khoa lâm sàng về một số cặp tương tác thuốc chống chỉ định đã gặp trong quý III năm 2022 như sau:

Cilostazol-Domperidon

Ciprofloxacin-Tizanidin hydroclorid

Ciprofloxacin-Domperidon

Clarithromycin-Domperidon

Domperidon-Itraconazol

Domperidon-Spiramycin

Domperidon-Sulpirid

Domperidon-Erythromycin

Ngoài ra, Quý Bác sĩ có thể tham khảo thêm một số cặp tương tác chống chỉ định khác trong Quyết định 5948/QĐ-BYT 2022 hoặc tra cứu trên link: https://tuongtacthuoc.ehealth.gov.vn/Home/Page

TỔ THÔNG TIN THUỐC – DƯỢC LÂM SÀNG