STTMshh

Tên hàng

Đvt

 Giá Vat 

Nhà SX

116AM02Acid amin 5% 500ml (Aminoplasmal)chai           17,000B.Braun - Germany
218DE05Dextrose - natri 9%+5% /500mlChai            10,500Công ty Cổ phần Fresenius Kabi Bidiphar
317GL51GlucoseChai             8,820Công ty TNHH B.Braun Việt Nam
417GL52GlucoseChai             8,400Công ty TNHH B.Braun Việt Nam
517GL11Glucose-BFS 30% - 5mống                  -  Công ty CPDP CPC1 Hà Nội-Việt Nam
617GL11Glucose-BFS 30% - 5mống             1,000Công ty CPDP CPC1 Hà Nội-Việt Nam
717GL10Glucose 10% - 250mlchai            10,100Công Ty Cổ Phần FKB
818GL07Glucose 10% - 500mlChai            10,290Công ty Cổ phần Fresenius Kabi Bidiphar
918GL10Glucose 30% - 500mlChai            14,805Công ty Cổ phần Fresenius Kabi Bidiphar
1017AL52KedrialbChai          600,000kedrion s.p.a
1118LA02Lactated ringer's and dextrose 5%, 500mlchai            11,550Công ty Cổ phần Fresenius Kabi Bidiphar
1216OS01Mannitol 17,5g/100ml (Osmofundin)chai             7,850Công ty TNHH B.Braun Việt Nam - Việt Nam
1317MA10Mannitol 20% - 250mlchai            19,800Công Ty Cổ Phần FKB
1419GI194Natri Clorid 0,9%-500mlChai             8,400Công ty cổ phần Fresenius Kabi Việt Nam - Việt Nam
1518NA07Natri clorid 0,9% - 500mlChai             8,925Công ty Cổ phần Fresenius Kabi Bidiphar
1617NA21Natri clorid 3% (3g) - 100mlchai             8,190Công Ty Cổ Phần FKB
1718RI01Ringer lactate 500mlChai             9,240Công ty Cổ phần Fresenius Kabi Bidiphar
1817TI11Tinh bột este hóa (Volulyte)Túi           96,000Fresenius Kabi Deutschland GmbH-Đức