BS: Đổ Thanh Hải

Trưởng Khoa Hồi Sức Cấp Cứu

 

 

 

 

 

BS: Võ Hồng Nhiên

Phó Trưởng Khoa Hồi Sức Cấp Cứu

 

 

 

 

Phạm Văn Kết

Điều Dưỡng Trưởng Khoa Hồi Sức Cấp Cứu